Gizlilik Sözleşmesi

Genel

Bu web sitesi, www.pltkonteyner.com/www.pltcelikyapi.com, PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ.(‘PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ.’) tarafından yönetilir. Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ., doğrudan ya da dolaylı olarak (bilgi vermeniz istenen yerlerde) size dair kişisel bilgi toplayabilir. Bununla birlikte PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. bu kişisel bilgileri dilediği şekil ve şartlarda herhangi bir onaya bağlı kalmadan kullanır ve toplanan kişisel bilgilerin korunmasını sağlar. Bu beyanname, PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ.’in bu web sitesi ile ilgili veri işleme amaçları, tanımlama bilgisi kullanımı ve kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı nasıl oluşturacağından bahseder.

Veri İşleme Amaçları

PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. işini yürütmek, ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve bu ürün – hizmetleri sunmak ve web istatistiklerinin gelişimi için müşteriler ve web sitesindeki ziyaretçiler hakkında bilgi toplar ve işler. Verdiğiniz bilgiler, gerektiği zaman size ulaşılması için kullanılacaktır, örneğin; (bu gibi hizmetleri almamayı tercih etmediğiniz sürece) web sitesinde yapılan işlevsel değişiklikler hakkında bilgi vermek ya da sizin için faydalı olabilecek hizmetler sunmak için kullanılacaktır. PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. tarafınıza verilen bilgiler doğrultusunda email ve sms yolu ile tanıtım, reklam …v.b. içerikli bilgi gönderebilir. Talep edilmemesi halinde tarafımıza ayrıca email yolu ilgi bildirilmesi gerekmektedir.

Kritik Veri

PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. bu site yolu ile (politik fikirleri, dinsel inanışları, sağlık veya diğer konulardaki bilgileri açığa vuran bilgiler gibi) kritik kişisel bilgileri toplamak için çabalamaz. Şayet PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. bu gibi bilgileri istiyor ise, bu durumda sizin öncelikli izniniz alınır. Lütfen, PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ.’e talep edilmemiş kritik kişisel bilgi vermeniz durumunda, bu bilgileri yukarıda tanımlandığı şekilde kullanmamıza izin vermiş olduğunuzu dikkate alınız.

Tanımlama Bilgileri

PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. alan adı, siteye giriş sayısı, ziyaret edilen sayfalar, öncesinde/sonrasında ziyaret edilen siteler ve kullanıcı oturumunun uzunluğu dahil olmak üzere, bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgi toplayabilir ve bu bilgileri analiz edebilir. Bu bilgi, bir tanımlama bilgisi kullanılarak toplanabilir. Tanımlama bilgisi, web sayfası sunucumuz tarafından sabit sürücünüze yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, bir tanımlama bilgisini kullanmayı ya da kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgisi, bu web sitesinin daha hızlı ve daha kolay kullanımını sağlayacaktır.

Üçüncü Şahıs Siteleri

Bu Gizlilik Beyannamesi’nin, bu web sitesine bağlı üçüncü şahıs sitelerini kapsamadığını not ediniz.

Haklarınızın Oluşturulması; PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. ile İletişim
PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ.’den pazarlama mesajları almak istemiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik Beyannamesi, veri işleme faaliyetlerimiz veya bu web sitesi ile ilgili sizin işlemleriniz hakkında sorularınız olduğu takdirde de bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresimiz pltkonteyner@gmail.com

Düzeltmeler

PLT Çelik Yapı Sistemleri LTD. ŞTİ. bu Gizlilik Beyannamesi’ndeki kısımlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkını elinde tutar. Lütfen, değişiklikleri takip etmek üzere, bu beyannameyi zaman zaman kontrol ediniz.

whatsApp Destek Hattı